Villkor vid frakt av gods

Villkor för Krokholmens Sjötrafik AB godstransporter


Bokning

Gods bokas i förväg via mejl till info@krokab.se. Bokningsbekräftelse skickas sedan från rederiet         med uppgifter om plats, tid och transportgenomförande.

Avbokning ska ske senast 24 timmar före överenskommen tid för transport.


Märkning och emballering

Allt gods ska märkas med avsändare- och mottagares namn, adressuppgifter samt vilken brygga/kaj godset ska till.

Allt gods ska vara emballerat och packat så att det kan stroppas och lyftas med kran.

Fönster och glas tas ej ombord om det inte är emballerat på korrekt sätt.


Avlämnande, frakt och mottagande av gods

Kundens gods transporteras till angiven brygga och avlämnas enligt överenskommelse och utan krav på kvittens. Om mottagaren inte är på plats vid avlämnande kaj läggs fraktgodset på kundens risk.

Rederiet äger rätt att disponera ledigt utrymme på fartyget för annat gods om det inte inkräktar kundens intresse som vid tillfället har hyrt hela fartyget.


Ansvar

Gods ska lämnas till fartyg direkt vid kajen. Rederiets ansvar för gods startar vid lastningens början och upphör efter avslutad lossning. Rederiet ansvarar ej för gods som ligger på kaj i väntan på transport.

Transport av levande djur sker enligt överenskommelse mellan rederiet och kunden. Rederiet är ej ansvarigt för förlust eller skada på djur.

Force majeure i händelse av haveri, strejk/arbetskonflikt, brand, väder och is fritar rederiet från ansvar.

I övrigt gäller tillämpliga delar av sjölagen (SFS 1994:1009)


Frakttaxa och betalningsvillkor

Om ingen annan överenskommelse har skett mellan rederiet och kund ska betalning ske mot faktura,

30 dagar netto.

Pris på frakt enligt prislista, antingen per timme eller per kilo fraktat gods.


Tfn +46737805056

© Krokholmens sjötrafik AB 2019